Aktualności - PC Open
Szkolenia IT ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia otwarte Office - Excel, Access, VBA. Szkolenia i egzaminy ITIL, PMI, Prince Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia IT Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Strona główna O firmie Aktualności Zaufali nam Szkolenia otwarte Kariera Kontakt
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA szkolenia
informatyczne
szkolenia
interpersonalne
zarządzanie
projektami
doradztwo
i wsparcie
Excel; Word; Office; VBA Łódź

Aktualności

Tutaj znajdziesz najświeższe informacje i promocje dotyczące naszych ofert, a także informacje z życia firmy.

Filrtuj aktualności:

 • Najbliższe szkolenia otwarte
 • Promocje
 • Nowości
 • Z życia firmy
 • Aktualności na e-mail:

  Aby otrzymywać aktualności na e-mail podaj swój adres e-mail:

  Wybierz którego aktualności chcesz otrzymywać:

  Zostaliśmy wpisani do Rejsetru Instytucji Szkoleniowych
  2012-02-21

  Dnia 21.02.2012 uzyskaliśmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

  Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest w formie elektronicznej. Jest on jawny i dostępny na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy. Wejście bezpośrednie w aplikację jest możliwe poprzez stronę internetową znajdującą się pod adresem: www.ris.praca.gov.pl.

  Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr 236, poz. 2365) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1620) mamy możliwość ubiegania się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

  Dnia 5.01.2012 zostaliśmy partnerem firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Partner Network. Przystąpienie do programu umożliwiło nam nawiązanie trwałych relacji z firmą Microsoft i innymi partnerami w celu zaoferowania naszym klientom innowacyjnych rozwiązań.

  Celem rejestru jest:

  • umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy orientacji w rynku ofert szkoleniowych,
  • ułatwienie służbom zatrudnienia poszukiwania wykonawców usług szkoleniowych,
  • dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy,
  • racjonalizację wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • podwyższenie jakości i efektywności kształcenia ustawicznego.


  Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS

  PC Open - Szkolenia & Doradztwo   |   Szkolenia: Office, Excel, Access, Word, VBA, Windows, Programowanie, WWW   |   Doradztwo IT

  Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS