E-kompetentne łódzkie - II edycja

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu E-kompetentne łódzkie.

Projekt "E-kompetentne łódzkie - II edycja.", nr RPLD.11.02.01-10-0059/18, skierowany jest do 240 osób (140K/100M) spełniających łącznie następujące kryteria:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne (do ISCED 3 włącznie)
  • osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne (do ISCED 2 włącznie)
  • osoby zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych

Preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie woj. łódzkiego oraz osoby pozostające bez zatrudnienia.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj