Powstanie CAD Planet - ATC

Ośrodek szkoleniowy CAD Planet Sp. z o.o., jest wyodrębnioną częścią PC OPEN GROUP, w celu zapewnienia Państwu szkoleń Autodesk o najwyższej jakości.

Autodesk ATC (Authorised Training Centre). Autoryzacja firmy Autodesk dla naszego centrum szkoleniowego to poświadczenie spełniania wysokich standardów w zakresie: jakości przeprowadzanych szkoleń, kompetencji instruktorów, treści materiałów szkoleniowych czy chociażby wyposażenia sal szkoleniowych.

Autodesk wymaga aby szkolenia w ATC przeprowadzane były przez wysoko wykwalifikowanych instruktorów, którzy na bieżąco aktualizują i poszerzają swoją wiedzę co jest sprawdzane odpowiednimi kursami i egzaminami.

Program szkolenia oraz materiały szkoleniowe danego produktu na danym poziomie ustalane są na podstawie wytycznych twórców oprogramowania pozwala to na naukę korzystania z oprogramowania w jak najbardziej efektywny sposób.

Sprzęt na którym prowadzone są szkolenia, musi spełniać odpowiednie wymagania (wydajność, pamięć) wymienione w dokumentacji Autodesk.

Uczestnicząc w szkoleniu w ATC, kursant otrzymuje Certyfikat Ukończenia Szkolenia ATC. Jest to międzynarodowy certyfikat o unikatowym numerze seryjnym wpisany do globalnej bazy danych.

Zapraszamy na stronę Ośrodka CAD Planet: www.cadplanet.pl