Szkolenia Prince
Szkolenia IT ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia otwarte Office - Excel, Access, VBA. Szkolenia i egzaminy ITIL, PMI, Prince Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia IT Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Strona główna O firmie Aktualności Zaufali nam Szkolenia otwarte Kariera Kontakt
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA szkolenia
informatyczne
szkolenia
interpersonalne
zarządzanie
projektami
doradztwo
i wsparcie
Excel; Word; Office; VBA Łódź

Zarządzanie projektami i procesami.

Szkolenia dedykowane: Zarządzanie Projektami według Prince 2, PMI, Agile i inne.

Skuteczne zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 v2009

Czas szkolenia i grupa:

 • 3 dni po 7 godzin lekcyjnych
 • Grupa do 12 uczestników

Cel szkolenia:

 • Szkolenie uczy zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2 oraz przekazuje podstawowe zagadnienia zarządzania zespołem projektowym. Ćwiczenia realizowane są z wykorzystaniem szablonów dokumentów przygotowanych w oparciu o wytyczne metodyki PRINCE2.

Odbiorca:

 • Kierownicy Projektów, członkowie zespołów projektowych

Program szkolenia

Moduł 1 - Czym jest projekt wg metodyki PRINCE2?

 • Model procesowy PRINCE2
 • Środowisko projektowe

Ćwiczenia:

 • oQuiz - list projektów

Moduł 2 - Ogólne omówienie Schematów i Technik PRINCE2

 • Dokumentacja projektowa wg PRINCE2
 • Organizacja
 • Struktura organizacyjna projektu
 • Role projektowe

Moduł 3 - Proces: Przygotowanie Projektu

 • Omówienie procesu
 • Dokumentacja
 • Proces: Strategiczne Zarządzanie Projektem
 • Omówienie procesu
 • Dokumentacja

Ćwiczenia:

 • Przygotowanie Dokumentu Szkicu Projektu

Moduł 4 - Proces: Sterowanie Etapem

 • Omówienie procesu
 • Dokumentacja
 • Proces: Inicjowanie Projektu
 • Omówienie procesu
 • Dokumentacja

Ćwiczenia:

 • Projektowanie Dokumentu Inicjującego Projekt

Moduł 5 - Uzasadnienie Biznesowe

 • CashFLow
 • Okres Zwrotu
 • Zdyskontowany CashFlow
 • Wskaźniki: NPV, ROI, IRR

Ćwiczenia:

 • Przygotowanie uzasadnienia biznesowego

Moduł 6 - Technika: Planowanie zorientowane na produkt

 • Analiza planowania produktowego
 • Struktura Podziału Produktów (SPP)
 • Diagram Następstwa produktu (DNP)
 • Opisy produktów

Ćwiczenia:

 • Przygotowanie SPP i DNP

Moduł 7 - Proces: Planowanie projektu

 • Omówienie procesu
 • Dokumentacja
 • Techniki szacowania
 • Szacowanie metodą PERT
 • Wykres Gantta
 • Wykres kamieni milowych

Ćwiczenia:

 • Budowa Harmonogramu projektu

Moduł 8 - Proces: Zarządzanie Dostarczeniem Produktu

 • Omówienie procesu
 • Dokumentacja
 • Proces: Zarządzanie Zakresem Etapu
 • Omówienie procesu
 • Dokumentacja

Ćwiczenia:

 • Określanie zadań Kierownika Projektu
 • Określanie zadań Przewodniczącego KS

Moduł 9 - Ryzyko

 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza Ryzyka
 • Reakcje na ryzyko

Ćwiczenia:

 • Analiza ryzyka przykładowego projektu

Moduł 10 - Jakość

 • Quality Assurance i Quality Kontrol
 • Techniki Zarządzania Jakością
 • Konfiguracja
 • Obiekty konfiguracji
 • Rola bibliotekarza

Ćwiczenia:

 • Definiowanie wymagań jakości

Moduł 11 - Zarządzanie zmianami

 • Zarządzanie komunikacją
 • Planowanie komunikacji
 • Komunikacja formalna i nieformalna

Ćwiczenia:

 • Tworzenie Planu Komunikacji

Moduł 12 - PM jako przywódca

 • Style zarządzania
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu motywacji
 • Delegowanie zadań
 • Projekt jako konflikt
 • Podstawy negocjacji
 • Zamykanie projektu
 • Lessons learned

Ćwiczenia:

 • Podsumowanie
powrót do listy szkoleń

Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS

PC Open - Szkolenia & Doradztwo   |   Szkolenia: Office, Excel, Access, Word, VBA, Windows, Programowanie, WWW   |   Doradztwo IT

Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS