Szkolenia PMI
Szkolenia IT ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia otwarte Office - Excel, Access, VBA. Szkolenia i egzaminy ITIL, PMI, Prince Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia IT Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Strona główna O firmie Aktualności Zaufali nam Szkolenia otwarte Kariera Kontakt
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA szkolenia
informatyczne
szkolenia
interpersonalne
zarządzanie
projektami
doradztwo
i wsparcie
Excel; Word; Office; VBA Łódź

Zarządzanie projektami i procesami.

Szkolenia dedykowane: Zarządzanie Projektami według Prince 2, PMI, Agile i inne.

Skuteczne zarządzanie projektami na podstawie PMBoK Guide 4th ed (PMI)

Czas szkolenia i grupa:

 • 3 dni po 7 godzin lekcyjnych
 • Grupa do 12 uczestników

Cel szkolenia:

 • Szkolenie uczy zarządzania projektami wg normy PMBoK Guide 4 (metodyka PMI) oraz przekazuje podstawowe zagadnienia zarządzania zespołem projektowym

Program szkolenia

Moduł 1

 • Definicja projektu
 • Po co zarządzać projektem?
 • Cykl Deminga
 • Projekt, produkt, proces
 • Projekty, programy, portfele

Moduł 2

 • Projekt wg PMBoK Guide 4rd ed.
 • Pomysł a projekt
 • Zarządzanie Zmianą
 • Uzasadnienie biznesowe

Moduł 3

 • Interesariusze projektu
 • OBS (Struktura Organizacyjna)
 • Projekt w organizacji
 • Psychologia projektu
 • Zarządzanie integracją projektu

Moduł 4

 • Project Charter (Karta Projektu)
 • Cel SMART
 • Zasada Pareto
 • Priorytety

Moduł 5

 • Zarządzanie Zakresem Projektu
 • Planowanie zakresu
 • Analiza Wymagań
 • Lista produktów

Moduł 6

 • WBS (Struktura Podziału Prac)
 • Project Management Plan (Plan Zarządzania Projektem)

Moduł 7

 • PERT i estymacja WAVE
 • Techniki szacowania
 • Techniki PDM, CPM, PERT
 • Prawo Parkinsona i CCM
 • Wykres Gantta

Moduł 8

 • Diagram kamieni milowych
 • Zarządzanie czasem
 • Planowanie budżetu
 • Zarządzanie Budżetem
 • Rezerwy budżetowe
 • Monitorowanie postępu prac (EV)

Moduł 9

 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza i wycena ryzyka
 • Reakcje na ryzyko
 • Zarządzanie Ryzykiem

Moduł 10

 • Podstawowe zagadnienia jakości
 • Techniki zarządzania jakością
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie Dostawcami

Moduł 11

 • Planowanie i pozyskiwanie zasobów ludzkich
 • Macierz odpowiedzialności
 • Macierz kompetencji
 • Budowa zespołu
 • Zarządzanie zespołem
 • Dynamika zespołu projektowego
 • Funkcje zarządzania
 • Piramida potrzeb Maslova
 • Teoria McGregora (X i Y)

Moduł 12

 • Delegowanie zadań
 • Człowiek - odbiorca informacji
 • Podstawowe zagadnienia komunikacji
 • Plan komunikacji
 • Komunikacja formalna
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zamykanie projektu
 • Lessons learned
powrót do listy szkoleń

Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS

PC Open - Szkolenia & Doradztwo   |   Szkolenia: Office, Excel, Access, Word, VBA, Windows, Programowanie, WWW   |   Doradztwo IT

Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS