E-kompetentni - PC Open
Szkolenia IT ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia otwarte Office - Excel, Access, VBA. Szkolenia i egzaminy ITIL, PMI, Prince Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia IT Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Strona główna O firmie Aktualności Zaufali nam Szkolenia otwarte Kariera Kontakt
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA szkolenia
informatyczne
szkolenia
interpersonalne
zarządzanie
projektami
doradztwo
i wsparcie
Excel; Word; Office; VBA Łódź

Dofinansowania

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi projektami oraz możliwościami dofinansowań projektów szkoleniowych z BUR (Baza usług rozwojowych ) i KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

Aktualne projekty EFS:

Dofinansowania BUR i KRS

E-kompetentni

Serdecznie informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór zgłoszeń do udziału
w projekcie "E-kompetentni"!

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie (link) oraz do pobrania formularza rekrutacyjnego (link) wraz z wymaganymi załącznikami.

O Projekcie

Projekt "E-kompetentni", nr. RPZP.08.10.00-32-K083/17, skierowany jest do 300 osób (180K/120M) spełniających łącznie następujące kryteria:

  • osoby w wieku 18 lat i więcej
  • osoby zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych
  • osoby fizyczne pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów KC
  • osoby nie posiadające znajomości obsługi komputera lub o niskich kompetencjach w obszarze ICT
  • osoby posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie do ISCED 3 włącznie) lub osoby powyżej 50 roku życia niezależnie od wykształcenia

Cel Projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji ICT w zakresie zgodnym z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Freamwork na poziomie podstawowym A, potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu ECCC DIGCOMP A przez min. 90% spośród 300 osób dorosłych (180K/120M) w wieku 18 lat i więcej, pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie

Kurs komputerowy - zgodny z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework poziom podstawowy A.

Szkolenie obejmuje 120 godzin zajęć. Program szkolenia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz wymogów egzaminacyjno-certyfikacyjnych. Szkolenia będą odbywać się w od poniedziałku do soboty w grupach 15 osobowych.

Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie 5 obszarów (21 kompetencji):

  • Informacja - 12h ( Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji; Ocena informacji; Przechowywanie i wyszukiwanie informacji)

  • Komunikacja - 36h (Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; Dzielenie się informacjami i zasobami; Aktywność obywatelska online; Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; Netykieta; Zarządzanie tożsamością cyfrową)

  • Tworzenie treści - 24h (Tworzenie treści; Integracja i przetwarzanie treści; Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji; Programowanie)

  • Bezpieczeństwo - 24h (Narzędzia służące ochronie; Ochrona danych osobowych; Ochrona środowiska; Ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK)

  • Rozwiązywanie problemów - 24h (Rozwiązywanie problemów technicznych, Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych)

Koszty uczestnictwa:

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 830 625,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 706 031,25 PLN

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram zajęć:

Kontakt:Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS

PC Open - Szkolenia & Doradztwo   |   Szkolenia: Office, Excel, Access, Word, VBA, Windows, Programowanie, WWW   |   Doradztwo IT

Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS