E-kompetentne Łódzkie - II edycja - PC Open
Szkolenia IT ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia otwarte Office - Excel, Access, VBA. Szkolenia i egzaminy ITIL, PMI, Prince Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia IT Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Strona główna O firmie Aktualności Zaufali nam Szkolenia otwarte Kariera Kontakt
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA szkolenia
informatyczne
szkolenia
interpersonalne
zarządzanie
projektami
doradztwo
i wsparcie
Excel; Word; Office; VBA Łódź

Dofinansowania

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi projektami oraz możliwościami dofinansowań projektów szkoleniowych z BUR (Baza usług rozwojowych ) i KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

Aktualne projekty EFS:

Dofinansowania BUR i KRS

E-kompetentne Łódzkie

Serdecznie informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór zgłoszeń do udziału w projekcie "E-kompetentne łódzkie - II edycja"!

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie oraz do pobrania formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

O Projekcie

Projekt "E-kompetentne łódzkie ? II edycja.", nr RPLD.11.02.01-10-0059/18, skierowany jest do 240 osób (140K/100M) spełniających łącznie następujące kryteria:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne (do ISCED 3 włącznie)
 • osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne (do ISCED 2 włącznie)
 • osoby zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych

Preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie woj. łódzkiego oraz osoby pozostające bez zatrudnienia.

Cel Projektu

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji/kompetencji cyfrowych TIK w okresie 1.08.2019-31.12.2020 przez min. 90% spośród 240 (140K/100M) uczestników projektu - osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (do poz.ISCED3 włącznie).

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie

Kurs komputerowy - zgodny z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework - poziom podstawowy A lub średniozaawansowany B

Szkolenie obejmuje 120 godzin zajęć. Program szkolenia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz wymogów egzaminacyjno-certyfikacyjnych. Szkolenia będą odbywać się w od poniedziałku do soboty w grupach 12 osobowych.

Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie 5 obszarów (21 kompetencji):

 • Informacja-12h ( Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji; Ocena informacji; Przechowywanie i wyszukiwanie informacji)
 • Komunikacja-36h (Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; Dzielenie się informacjami i zasobami; Aktywność obywatelska online; Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; Netykieta; Zarządzanie tożsamością cyfrową)
 • Tworzenie treści -24h (Tworzenie treści; Integracja i przetwarzanie treści; Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji; Programowanie)
 • Bezpieczeństwo -24h(Narzędzia służące ochronie; Ochrona danych osobowych; Ochrona środowiska; Ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK)
 • Rozwiązywanie problemów-24h (Rozwiązywanie problemów technicznych, Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych)

Koszty uczestnictwa:

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 703 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 626 115,00 PLN

Dokumenty do pobrania:

 • brak dokumentów

Harmonogram zajęć:

 • brak harmonogramów

Kontakt:Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS

PC Open - Szkolenia & Doradztwo   |   Szkolenia: Office, Excel, Access, Word, VBA, Windows, Programowanie, WWW   |   Doradztwo IT

Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS