PL/SQL - poziom podstawowy

Poziom:
Podstawowy
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
24 h
 

 


 Wymagania:

Podstawy obsługi komputera

Zagadnienia:

  • Koncepcja
  • Budowa tabel i sposób przechowywania danych
  • Polecenia DDL (Data Definition Language)
  • Polecenia DML (Data Manipulation Language)
  • Polecenia TCL (Transaction Control Language)
  • Optymalizacja zapytań
  • Programowanie baz danych
  • Interakcja z użytkownikiem