T-SQL - poziom zaawansowany

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
24 h
 

 


Wymagania:

Podstawy obsługi komputera

Zagadnienia:

 • Korzystanie z Subqueries
 • Korzystanie z Table Expressions
 • Użycie operatorów Set
 • Korzystanie Ranking, offset i funkcje agregujących
 • Przestawianie i grupowanie zestawów
 • Zapytania SQL Server Metadata
 • Wykonywanie procedur przechowywania
 • Programowanie za pomocą T-SQL
 • Przechowywanie danych XML w SQL
 • Pobierania danych XML w SQL
 • Wdrożenie Error Handling
 • Transakcje wykonawcze
 • Poprawa wydajności poprzez Nonclustered Indexes
 • Poprawa wydajności zapytań