T-SQL - poziom podstawowy

Poziom:
Podstawowy 
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
24 h
 

 


Wymagania:

Podstawy obsługi komputera

Zagadnienia:

 • SQL Server
  • Komponenty serwera i ich wykorzystanie
   • Wprowadzenie do struktur baz danych
   • Wprowadzenie do języka T-SQL
   • Procesy przetwarzania zapytania
   • Zapoznanie się z SQL Managament Console
  • Instalacja SQL Server 2016/2014 wersja Express (darmowa) - opcjonalnie
  • Ćwiczenia
 • Zawartość baz danych
  • Struktura tabel – przechowywanie danych
  • Typy danych w tabelach
  • Obiekty związane z tabelami – wyszukiwanie danych
   • Rodzaje indeksów
   • Działanie indeksów
   • Czy muszą być indeksy?
  • Ćwiczenia
 • Zapytania do bazy danych
  • Rodzaje zapytań do bazy danych
   • Odczyt danych (Select)
   • Modyfikacja danych (Insert, Update, Delete)
  • Podstawy zapytania Select
   • Wybór kolumn do wyczytania danych
   • Wykorzystanie aliasów
   • Wyrażenia (kolumny dynamiczne)
  • Wykorzystanie MS Access do wyczytania danych
 • Filtrowanie danych
  • Tworzenie filtrujących dane
   • Działanie klauzuli Where
   • Filtrowanie poprzez pola liczbowe
   • Filtrowanie poprzez pola dat
   • Filtrowanie wyrażeń znakowych
  • Wykorzystanie klauzul: between, in, like
  • Wykorzystanie funkcji wbudowanych do obróbki danych
  • Ćwiczenia
 • Zapytania odwołujące się do wielu tabel
  • Realizacja złączeń wewnętrznych
  • Realizacja złączeń zewnętrznych
  • Wykorzystanie klauzul IS NULL, IS NOT NULL
  • Ćwiczenia
 • Zapytania grupujące dane
  • Funkcje agregujące SUM, AVG, COUNT
  • Wykorzystanie klauzuli GROUP BY
  • Ćwiczenia
  • Klauzula GROUPING
  • Klauzula HAVING
  • Budowa zapytań analitycznych z wykorzystaniem grupowania danych
  • Ćwiczenia
 • Wykorzystanie podzapytań
  • Podzapytania w klauzuli WHERE
  • Podzapytania w klauzuli FROM
  • Ćwiczenia
 • Wprowadzenie do modyfikacji danych
  • Realizacja transakcji
  • Blokowanie dostępu
  • Ćwiczenia
 • Integracja MS SQL server z aplikacjami Office
  • MS Excel
  • MS Access
  • MS Word
  • Ćwiczenia