MS PowerPoint - poziom zaawansowany

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
8 h
 

 


Wymagania:

Podstawy obsługi komputera

Zagadnienia:

 • PowerPoint tworzenie efektownych prezentacji
  • Charakterystyka programu
  • Zalety i wady programu
  • Sposoby prezentacji danych
  • Odbiorcy prezentacji
 • Wprowadzenie i przypomnienie podstawowych elementów tworzenia prezentacji
 • Zasady tworzenia prawidłowych prezentacji
  • Przekaz wiedzy za pomocą tekstu, obrazów, wykresów
  • Odbiór prezentacji
  • Kolorystyka prezentacji
 • Elementy prezentacji
  • Wstawianie obiektów (obrazy, tekst, tabele, wykresy, diagramy)
  • Wzorce (tworzenie i zarządzanie wzorcami)
  • Dodatkowe elementy prezentacji (nagłówki, stopki)
  • Wykresy
   • Dobór typu wykresu do danych
   • Czytelność wykresów
   • Efekty wykresów pomagające w prezentacji danych
 • Efekty prezentacji (animacja i ruch)
  • Animacja obiektów na slajdzie:
   • Efekty wejścia
   • Efekty wyjścia
   • Efekty wyróżnienia
 • Przejścia slajdów
  • Efekty przejść slajdów
 • Łączenie programu PowerPoint z innymi aplikacjami MS Office
  • Obiekty osadzone
  • Obiekty połączone
  • Chronometraż, narracja i próba tempa
 • Efektowna prezentacja slajdów (przygotowanie do prezentacji)
  • Sposoby odtwarzania prezentacji
  • Personalizacja prezentacji
  • Materiały pomocnicze dla prelegenta i słuchaczy (wydruki)
  • Okno prelegenta
  • Najczęstsze błędy popełniane podczas prezentacji i sposoby ich unikania
 • Prezenter
 • Przekazywanie treści prezentacji
 • Dostosowanie sposobu prezentacji do odbiorców
 • Zarządzanie poziomem energii
 • Zarządzanie pytaniami i odpowiedziami podczas prezentacji