Moduł 3 Excel: Normalizacja i optymalizacja danych

Poziom trudności:
★ ★ ☆ ☆ ☆
Forma zajęć:
Zajęcia on-line z trenerem
Czas:
4 h
 

 


Dzięki wiedzy i narzędziom przedstawionym w module, dowiesz się jak prawidłowo tworzyć zbiory danych oraz jak zarządzać prawidłowymi formatami danych w MS Excel. Ponadto dzięki poznanym funkcjom dowiesz się jak w szybki i prosty sposób nieprawidłowe dane przekształcić we właściwe dla MS Excel.

Zdobyta wiedza jest kluczowa dla dalszej prawidłowej analizy danych oraz ich wyliczania we właściwy sposób dla arkusza kalkulacyjnego.

co już należy umieć aby uczestniczyć w tym module

 • Wprowadzać dane w komórki i zakresy (możliwość uzupełnienia braków w trakcie Modułu 1)
 • Pracować na kolumnach, wierszach i arkuszach (możliwość uzupełnienia braków w trakcie Modułu 1)
 • Prawidłowo adresować - znajomość idei $ przy adresach komórek możliwość uzupełnienia braków w trakcie Modułu 2)
 • Nazwy w MS Excel(możliwość uzupełnienia braków w trakcie Modułu 2)

czego można się nauczyć

 • Teoretycznej i praktycznej znajomości rodzajów danych w MS Excel
 • Umiejętności tworzenia reguł wprowadzania danych dla użytkowników, w celu blokowania wprowadzania nieprawidłowych danych lub w niepoprawnym formacie
 • Umiejętności tworzenia list rozwijalnych, zarówno osadzonych jak i z zakresów (np. z zakresu komórek w innym arkuszu)
 • Umiejętności dzielenia i łączenia tekstów
 • Umiejętności wyciągania fragmentów tekstów (np. z kodu określonej części)
 • Umiejętności zmiany formatów danych na prawidłowe dla MS Excel

co będzie realizowane w trakcie tego modułu

 • Podstawowe formaty danych w MS Excel (tekst, liczby, daty)
 • Poprawność danych (narzędzie do tworzenia reguł dla wprowadzanych danych, oraz tworzenia list rozwijalnych):
  • Tworzenie reguł poprawności danych
  • Tworzenie list rozwijanych
  • Tworzenie reguł z wykorzystaniem funkcji i formuł
 • Tekst jako kolumny (narzędzie do dzielenia tekstu z jednej komórki na kilka po zadanym ograniczniku)
 • Funkcje tekstowe służące do porządkowania, dzielenia i łączenia danych
 • Funkcje daty i czasu służące do naprawy nieprawidłowych formatów czasu
 • Triki ułatwiające korektę danych

W ramach zajęć otrzymujesz
 • Materiały szkoleniowe (skrypt w wersji PDF)
 • Pliki z ćwiczeniami omawianymi podczas zajęć
 • Certyfikat uczestnictwa w module (PDF)
 • Nieograniczone czasowo konsultacje trenerskie (e-mail)

Trenerzy prowadzący zajęcia
 • Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu MS Office
 • Posiadacze licznych certyfikatów zawodowych i potwierdzających kompetencje
 • Praktycy i twórcy wielu autorskich rozwiązań wspomagających pracę biurową

Szkolenie w wersji on-line, co musisz wiedzieć
 • Szkolenie jest realizowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania do wideokonferencji, umożliwiającego:
  • Komunikację głosową
  • Przesyłanie obrazu z kamery
  • Udostępniania obrazu (ekranu) przez każdego z uczestników spotkania
  • Możliwość przekazania dostępu do ekranu trenerowi
 • Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebujesz:
  • Komputera z stałym dostępem do internetu
  • Mikrofon i głośnik (wbudowane w większości laptopów)
  • Kamery, jeżeli chcesz udostępniać swój obraz (wbudowana w większości laptopów)
  • Oprogramowania MS Office 2013 lub nowszego
  • Oprogramowania do wideokonferencji (w przypadku potrzeby instalacji, służymy pomocą)