MS Outlook - zarządzanie pocztą i czasem

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
8 h
 

Wymagania:

 • Podstawy obsługi MS Outlook

Zagadnienia:

Poczta e-mail

 • Konfiguracja programu pocztowego MS Outlook / typy kont / konfiguracja kont.
 • Zarządzanie folderami poczty.
 • Zaawansowane opcje wysyłanych wiadomości.
 • Tworzenie reguły wiadomości
  • Reguły indywidualne
  • Reguły zbiorcze
 • Głosowanie i ankiety
  • Tworzenie glosowania
  • Zbieranie wyników
 • Metody wyszukiwania wiadomości

Zarządzanie czasem

 • Kalendarz:
  • wykorzystywanie Kalendarza MS Outlook do organizowania własnego czasu
  • zarządzanie terminami Kalendarza
  • wysyłanie zaproszeń za pomocą Kalendarza
  • publikacja i przesyłanie kalendarza oraz zdarzeń
 • Zadania:
  • różnice pomiędzy kalendarzem a zadaniami
  • zarządzanie zadaniami (tworzenie, usuwanie, edytowanie)
  • zlecanie zadań
  • śledzenie zadań

Wiadomości seryjne

 • Wykorzystanie korespondencji seryjnej MS Word
 • Źródła adresatów
 • Różne elementy wiadomości w zależności od adresatów

Przydatne sztuczki i triki w pracy z MS Outlook