MS Word - korespondencja seryjna i recenzja

Poziom:
-
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
8 h
 

Wymagania:

Podstawy obsługi komputera

Zagadnienia:

Korespondencja seryjna:

 • Zasady tworzenia baz do korespondencji seryjnej
 • Rodzaje dokumentów (koperty, etykiety, listy, pisma, wiadomości e-mail)
 • Połączenia z bazami danych
 • Filtrowanie baz danych
 • Bloki i pola korespondencji seryjnej
 • Reguły i warunkowanie korespondencji seryjnej
 • Zakańczanie i scalanie

Recenzja:

 • Konspekt:
  • Tworzenie dokumentów podrzędnych
  • Praca w wydzielonymi dokumentami
  • Scalanie dokumentów podrzędnych
  • Blokada i rozłącznie dokumentów
 • Recenzja:
   o Śledzenie zmian
  • Adjustacja
  • Porównywanie dokumentów
  • Wnoszenie poprawek
  • Komentarze
  • Odniesienia do zmian
  • Ograniczenia edycji