MS Word - formatowanie i redagowanie tekstów

Poziom:
-
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
8 h
 

Wymagania:

 • Podstawy obsługi MS Word

Zagadnienia:

 • Formatowanie tekstu:
  • Format tekstu
  • Styl czcionki
  • Kolorystyka
  • Indeksy górne i dolne, znaki specjalne
  • Wyrównanie
 • Akapity:
  • Wcięcia
  • Odstępy
  • Interlinie
 • Tabulatory:
  • Rodzaje tabulatorów
  • Wyrównywanie tekstu i grafik przy użyciu tabulatorów
 • Kolumny
 • Pola tekstowe
 • Otaczanie tekstem elementów graficznych
 • Znaki podziału stron i sekcji
 • Zakładki
 • Odwołania:
  • Przypisy
  • Spisy treści
  • Spisy ilustracji
  • Indeksy
  • Bibliografie
  • Cytaty
 • Ustawienia stron
 • Wydruk
 • Narzędzia językowe:
  • Słowniki
  • Tezaurus
  • Dzielenie wyrazów
 • Przygotowanie do udostępnienia:
  • Inspekcja
  • Ułatwienia
  • Zgodność