MS Word - poziom zaawansowany

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

Wymagania:

 • Podstawy obsługi programu MS Word

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie
 • Zaawansowane formatowanie tekstu
 • Style
 • Punktowanie i numeracja
  • Formatowanie numeracji
  • Konspekty (listy wielopoziomowe)
 • Akapity
  • Ustawienia akapitów
  • Odległości akapitów i interlinie
  • Wcięcia i wysunięcia
 • Tabulatory
  • Użycie tabulatora
  • Definicja tabulatora zaawansowanego
 • Obiekty zewnętrzne, połączone
 • Hiperłącza
 • Tabele
  • Projektowanie tabel
  • Formatowanie tabel
  • Narzędzia tabel
  • Zarządzanie tabelami
  • Tabele MS Excel
 • Znak podziału strony:
  • Podziały stron
  • Podziały sekcji
 • Nagłówki i stopki
  • Różne nagłówki i stopki w zależności od stron
 • Indeksy i spisy
 • Numeracje stron
 • Recenzja:
  • Komentarze
  • Śledzenie zmian w dokumencie
  • Porównanie dokumentów
 • Ochrona:
  • Pliku
  • Dokumentu
 • Korespondencja seryjna
 • Działanie w grupie:
  • Udostępnianie części dokumentu do edycji
  • Łączenie dokumentów
 • Formularze
  • Tworzenie elektronicznych formularzy
  • Zarządzanie formularzami
  • Blokowanie formularzy