VBA dla MS Excel - poziom zaawansowany

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

Wymagania:

Podstawy obsługi komputera

Zagadnienia:

 • Wstęp, przypomnienie podstaw.
 • Omówienie obiektu modelowego (klasy, metody, obiekty, właściwości, funkcje).
 • Zaawansowane programowanie w VB:
  • Typy danych i ich konwersja.
  • Tworzenie obiektów i ich niszczenie.
  • Tworzenie klas.
  • Tworzenie właściwości.
  • Tworzenie metod.
 • Współpraca z plikami:
  • Pliki tekstowe – wykorzystanie
  • Pliki CSV – wykorzystanie
  • Tworzenie nowych plików`
 • Obiekty ADO.
 • Biblioteki zewnętrzne.
 • Współpraca z innymi aplikacjami Office.
 • Plik XML.