VBA dla MS Excel - poziom średnio zaawansowany

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

 Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Excel
 • Podstawowa znajomość Makr i programowania w VBA dla Excel

Zagadnienia:

 • Wstęp, przypomnienie podstaw.
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość obiektów Excel.
 • Obsługa błędów.
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość zdarzeń w Excel:
  • Zdarzenia dla worksheet
  • Zdarzenia dla workbook
 • Zmienne tablicowe:
  • Deklaracja tablic jedno i dwu wymiarowych.
  • Deklaracja tablic dynamicznych.
  • Praktyczne wykorzystanie zmiennych tablicowych.
 • Tworzenie procedur Sub z argumentami.
 • Przekazywanie danych pomiędzy procedurami.
 • Wykorzystywanie funkcji arkuszowych w VB.
 • Wykonywanie narzędzi Excel w VB (filtrowanie, sortowanie, ochrona).
 • Tworzenie formularzy do komunikacji z użytkownikiem:
  • Zagadnienia związane z formularzami (przeznaczenie, zastosowanie).
  • Metody tworzenia formularzy.
  • Zagadnienia z elementami formularza (kontrolki).
  • Właściwości formularza, kontrolek.
  • Programowanie formularza (zdarzenia).