VBA dla MS Excel - poziom podstawowy

Poziom:
Podstawowy
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

 Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Excel

Zagadnienia:

Makra:

 • Bezpieczeństwo makr
 • Rejestracja makr; Odwołania względne i bezwzględne
 • Modyfikacja kodu

Visual Basic:

 • Wprowadzenie do edytora VBA (Project, Properties, Code, Object Browser).
 • Struktura VBA:
  • Kolekcje; Obiekty; Metody; Właściwości.
 • Procedury Sub i funkcje Function
 •          Komunikacja z użytkownikiem:
  • MsgBox
  • InputBox
 • Odwołania do MS Excel:
   • Odwołania do komórek (Range, Cells, ActiveCell)
    • Podstawowe właściwości (Value, Address, Formula itp.)
    • Podstawowe metody (Copy, Clear itp.)
   • Praca na arkuszach (Sheets)
    • Podstawowe właściwości (Name, Visible itp.)
    • Podstawowe metody (Add, Delete itp.)
   • Praca na plikach (Workbooks)
    • Podstawowe właściwości i metody (Open, Save, Close itp.)
 • Adresy i przesunięcia:
  • Address
  • Count
  • Row
  • Column
  • Cell
  • Offset
 • Tworzenie formuł, funkcji i przypisywanie wartości:
  • Value
  • Formula
  • FormulaLocal
  • WorksheetFunction
 • Stałe, zmienne, zmienne obiektowe
  • Deklaracja zmiennych
  • Typy zmiennych
  • Deklaracje stałych
 • Podstawowe pętle i bloki:
  • Pętla krokowa: for next
  • Pętle warunkowe: do while, do until
  • Blok: with - end with
  • Skoki: goto
 • Praktyczne przykłady
  • Tworzenie praktycznych procedur dla MS Excel
  • Optymalizacja pracy w MS Excel poprzez procedury VBA

W ramach zajęć otrzymujesz
 • Materiały szkoleniowe (skrypt w wersji PDF)
 • Pliki z ćwiczeniami omawianymi podczas zajęć
 • Certyfikat uczestnictwa w module (PDF)
 • Nieograniczone czasowo konsultacje trenerskie (e-mail)

Trenerzy prowadzący zajęcia
 • Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu MS Office
 • Posiadacze licznych certyfikatów zawodowych i potwierdzających kompetencje
 • Praktycy i twórcy wielu autorskich rozwiązań wspomagających pracę biurową

Szkolenie w wersji on-line, co musisz wiedzieć
 • Szkolenie jest realizowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania do wideokonferencji, umożliwiającego:
  • Komunikację głosową
  • Przesyłanie obrazu z kamery
  • Udostępniania obrazu (ekranu) przez każdego z uczestników spotkania
  • Możliwość przekazania dostępu do ekranu trenerowi
 • Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebujesz:
  • Komputera z stałym dostępem do internetu
  • Mikrofon i głośnik (wbudowane w większości laptopów)
  • Kamery, jeżeli chcesz udostępniać swój obraz (wbudowana w większości laptopów)
  • Oprogramowania MS Office 2013 lub nowszego
  • Oprogramowania do wideokonferencji (w przypadku potrzeby instalacji, służymy pomocą)