VBA dla MS Excel - poziom podstawowy

Poziom:
Podstawowy
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

 Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Excel

Zagadnienia:

Makra:

 • Bezpieczeństwo makr
 • Rejestracja makr; Odwołania względne i bezwzględne
 • Modyfikacja kodu

Visual Basic:

 • Wprowadzenie do edytora VBA (Project, Properties, Code, Object Browser).
 • Struktura VBA:
  • Kolekcje; Obiekty; Metody; Właściwości.
 • Procedury Sub i funkcje Function
 •          Komunikacja z użytkownikiem:
  • MsgBox
  • InputBox
 • Odwołania do MS Excel:
   • Odwołania do komórek (Range, Cells, ActiveCell)
    • Podstawowe właściwości (Value, Address, Formula itp.)
    • Podstawowe metody (Copy, Clear itp.)
   • Praca na arkuszach (Sheets)
    • Podstawowe właściwości (Name, Visible itp.)
    • Podstawowe metody (Add, Delete itp.)
   • Praca na plikach (Workbooks)
    • Podstawowe właściwości i metody (Open, Save, Close itp.)
  • Adresy i przesunięcia:
   • Address
   • Count
   • Row
   • Column
   • Cell
   • Offset
  • Tworzenie formuł, funkcji i przypisywanie wartości:
   • Value
   • Formula
   • FormulaLocal
   • WorksheetFunction
  • Stałe, zmienne, zmienne obiektowe
   • Deklaracja zmiennych
   • Typy zmiennych
   • Deklaracje stałych
  • Podstawowe pętle i bloki:
   • Pętla krokowa: for next
   • Pętle warunkowe: do while, do until
   • Blok: with - end with
   • Skoki: goto
  • Praktyczne przykłady
   • Tworzenie praktycznych procedur dla MS Excel
   • Optymalizacja pracy w MS Excel poprzez procedury VBA