MS Access - poziom zaawansowany

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

 


 

Wymagania:

 • Dobra znajomość obsługi programu MS Access
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych
 • Dobra znajomość zasad tworzenia baz danych i wykorzystania kwerend

Zagadnienia:

  • Wstęp, przypomnienie podstaw.
  • Zarządzanie bazami i tabelami danych:
   • Optymalizacja tabel
   • Zaawansowane relacje danych
   • Analiza danych
   • Kompaktowanie
   • Optymalizacja baz danych
  • Tworzenie zaawansowanych kwerend akcji.
  • Kwerendy SQL:
   • Podstawowe klauzule
   • Sortowanie wyników
   • Podsumowanie i grupowanie danych 
   • Łączenie instrukcji 
   • Predykaty instrukcji 
   • Wybieranie grup wierszy 
   • Tworzenie tabel 
   • Dodawania danych 
   • Modyfikacje danych 
   • Usuwanie danych 
  • Zaawansowane tworzeni formularzy
  • Zaawansowane raporty danych
  • Zaawansowane tworzenie makr:
   • Zasady tworzenie makr
   • Zestawienia akcji makr
   • Wykorzystanie obiektów baz danych
   • Tworzenie komend
  • Podstawy zastosowanie języka Visual Basic
   • Edytor VBA
   • Zmienne i stałe (deklaracja i typy)
   • Funkcje i procedury
   • Podstawowa obsługa błędów
   • Przykłady zastosowania języka Visual Basic w aplikacjach bazodanowych