MS Access - poziom średnio zaawansowany

Poziom:
Średnio zaawansowany 
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

 


 

Wymagania:

 • Podstawy znajomości MS Access.
 • Znajomość pojęć i idei baz danych.

Zagadnienia:

 • Wstęp, przypomnienie podstaw.
 • Zaawansowane aspekty tabel danych:
  • Właściwości pól tabeli
  • Reguły sprawdzania poprawności
  • Maski wprowadzania danych
  • Indeksowanie
  • Odnośniki
 • Relacje:
  • Typy relacji.
  • Zasady wymuszania więzów integralności.
  • Typy sprzężeń.
 • Kwerendy:
  • Tworzenie zaawansowanych kwerend wybierających.
  • Tworzenie kwerend akcji (dodające, usuwające, aktualizujące…).
  • Kwerendy obliczające i wynikowe.
  • Podstawy języka SQL w tworzeniu kwerend.
 • Formularze:
  • Tworzenie formularza za pomocą kreatora oraz w widoku projektu.
  • Właściwości formularza, elementy i kontrolki.
  • Wykorzystywanie zdarzeń formularza i kontrolek do pracy z formularzem.
  • Tworzenie podformularzy.
  • Wykorzystywanie formularzy do zarządzania bazą danych.
 • Raporty:
  • Zaawansowane metody tworzenia raportów do prezentacji danych.
  • Właściwości, elementy oraz zdarzenia raportów.
 • Bezpieczeństwo baz danych.
 • Wstęp do języka SQL
 • Wstęp do Makr (tworzenie, edycja, zarządzanie).