MS Access - poziom podstawowy

Poziom:
Podstawowy
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
12/14 h
 

 


 Wymagania:

 • Podstawy znajomości aplikacji MS Office (MS Word, MS Excel).

Zagadnienia:

 • Podstawowe informacje związane z bazami danych.
 • Access jako przykład relacyjnej bazy danych (teoria).
 • Obsługa interfejsu MS Access.
 • Tworzenie baz danych.
 • Tabele danych:
  • Tworzenie tabeli danych (projekt tabeli).
  • Klucze podstawowe, właściwości pól tabeli.
  • Modyfikacja tabeli danych.
  • Dodawanie, edytowanie i usuwanie danych z tabeli danych.
  • Operacje na tabelach (sortowanie, filtrowanie).
 • Importowanie i eksportowanie danych.
 • Relacje:
  • Zagadnienia związane z relacjami.
  • Tworzenie i zarządzanie relacjami.
  • Klucze podstawowe i klucze obce.
 • Kwerendy:
  • Filtrowanie i sortowanie danych za pomocą kwerend.
  • Tworzenie kwerend w różnych widokach.
  • Tworzenie kwerend wybierających.
  • Tworzenie zapytań kwerend (kryteria).
 • Formularze:
  • Wprowadzenie do formularzy.
 • Raporty:
  • Wprowadzenie do formularzy.