Office 365 - zaawansowany

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

 


 Wymagania:

 • Podstawowa znajomość korzystania z Office 365

Zagadnienia:

SharePoint Online

 • Użytkownicy, grupy i uprawnienia
  • Najlepsze praktyki
  • Użytkownicy i grupy
  • Dodawanie użytkowników i grup
  • Dodawanie administratorów zbioru witryn
  • Uprawnienia i poziomy uprawnień
  • Tworzenie własnych poziomów uprawnień
  • Konfiguracja uprawnień list i bibliotek
  • Praca z grupami odbiorców i filtrowaniem zawartości
  • Zarządzanie alertami użytkowników
 • Funkcje witryny i zbioru witryn
  • Czym jest funkcja?
  • Aktywacja i deaktywacja funkcji
  • Najczęściej używane funkcje
 • Zarządzanie witrynami i stronami
  • Tworzenie podwitryn
  • Szablony witryn
  • Cykl życia witryny oraz jej usuwanie
  • Konfigurowanie wyglądu witryny
  • Konfigurowanie ustawień nawigacyjnych
  • Ustawienia językowe
  • Dodawanie i zarządzanie stronami
  • Praca ze stronami składników Web Part
  • Omówienie najczęściej używanych składników Web Part
 • Praca z bibliotekami i listami
  • Listy SharePoint i ich funkcje
  • Biblioteki dokumentów
  • Porównanie bibliotek z listami zawierającymi załączniki
  • Dodawanie kolumn do list i bibliotek
  • Sprawdzanie poprawności kolumn i elementów
  • Tworzenie widoków list i bibliotek
  • Praca z Office Online (dawniej Office Web Apps)
  • Organizowanie zawartości z wykorzystaniem folderów i metadanych
  • Praca z koszem
 • Przepływy SharePoint
  • Przepływy SharePoint
  • Demonstracja wbudowanego przepływu

Planner

 • Tworzenie zadań
 • Raportowanie i koordynacja pracy

MS Teams (SharePoint w tle)

 • Tworzenie grup do współpracy zespołowej.
 • Współpraca wielu osób w jednej grupie.
 • Udostępnianie informacji i eksportowanie notatek.

Power Apps

 • Budowanie zautomatyzowanych przepływów pracy między aplikacjami Office 365

Power Flow

 • Budowanie zaawansowanych aplikacji biznesowych łączących dane z SharePoint