Narzędzia BI w MS Excel - podstawy

Poziom:
Podstawowy
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

 


 

Wymagania:

Podstawy obsługi komputera

Zagadnienia:

 • Wstęp:
  • Wprowadzenie do analizy
  • Metody prawidłowego tworzenia zbiorów danych do analiz
   • Normalizacja danych
   • Układy tabel danych
  • Poprawność danych
 • Nazwy:
  • Nazwy zakresów
  • Nazwy tabel
 • Pobieranie danych zewnętrznych Power Query:
  • Źródła danych (importowanie)
   • Z plików MS Excel
   • Z plików tekstowych (txt, csv)
   • Z baz danych (np. MS Access)
   • Pobieranie danych z Internetu
  • Łączenie danych z wielu źródeł (arkuszy / plików)
  • Edycja źródeł danych
   • Zarządzanie importowanymi kolumnami (edycja, usuwanie)
   • Dodawanie nowych kolumn
   • Porządkowanie i przekształcanie danych
  • Power Pivot (Budowanie modelu danych)
   • Relacje między tabelami (łączenie tabel)
    • Definicja relacji
    • Tworzenie i zarządzanie relacjami
   • Język DAX
  • Najważniejsze funkcje do analizy i zarządzania danymi
  • Wizualizacja danych:
   • Formatowanie warunkowe
    • Formatowanie komórek w zależności od zawartości
    • Formatowanie wierszy (formatowanie po formule)
   • Wykresy
    • Tworzenie i modyfikacja wykresów
    • Filtrowanie wykresów
    • Wykresy dynamiczne
    • Wykresy na osiach pomocniczych
    • Wykresy przebiegu w czasie (wykresy w komórkach)
   • Analiza danych za pomocą tabel przestawnych
    • Źródła danych do tabeli przestawnych
    • Sposoby budowania i modyfikacji tabel przestawnych
    • Sposoby wyświetlania i obliczania danych w tabelach przestawnych
    • Filtry i fragmentatory
    • Triki związane z tabelami przestawnymi
   • Tworzenie paneli menadżerskich, dashboard-ów
    • Elementy panelu
    • Wstawianie kilku tabel przestawnych w jeden panel
    • Łączenie tabel przestawnych za pomocą fragmentatorów
    • Wizualizacja danych na wykresach
    • Sztuczki i triki