Power BI Desktop - podstawy

Poziom:
Podstawowy
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

 


 

Wymagania:

 • Dobra znajomość programu MS Excel
 • Znajomość zagadnień związanych z analizą danych
 • Świadomość źródeł danych
 • Plusem będzie znajomość zagadnień związanych z bazami danych i językiem SQL

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie do modelowania danych:
  • prawidłowy wygląd tabel i innych źródeł danych,
  • pojęcia analizy danych.
 • Pobieranie danych zewnętrznych:
  • import plików .xlsx oraz .csv,
  • import danych z baz danych (MS Access, SQL Server),
  • import modeli danych w MS Excel.
 • Tworzenie modelu raportowego:
  • rodzaje wymiarów,
  • zmienność właściwości.
 • Przekształcanie danych:
  • edycja kwarend,
  • umieszczanie kolumn niestandardowych,
  • segregacja danych,
  • scalanie danych.
 • Wizualizacja danych:
  • prezentacja przetwarzanych danych,
  • łączenie wizualizacji.
 • Praca w języku DAX:
  • model danych,
  • typy danych,
  • relacje,
  • filtrowanie,
  • kolumny obliczeniowe,
  • miary obliczeniowe,
  • formuły języka DAX.
 • Tabele:
  • tabele parametrów,
  • tabele obliczeniowe,
  • filtry i praca na nich:
   • funkcje filtrów.
 • Hierarchie:
  • hierarchie automatyczne,
  • tworzenie hierarchii,
  • filtrowanie danych względem hierarchii,
  • modyfikacja hierarchii.
 • Interaktywna wizualizacja danych:
  • wybór odpowiedniego wykresu w Power BI,
  • interakcje,
  • wizualizacje niestandardowe.