MS Excel - Power Pivot

Poziom:
-
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

 Wymagania:

 • Dobra znajomość programu MS Excel
 • Zalecana umiejętność tworzenia tabel przestawnych 

Zagadnienia:

 • Wstęp
  • Omówienie narzędzia Power Pivot
  • Dostępność PP w zależności od wersji MS Office
  • Zestaw narzędzi Power
 • Modele danych
 • Zasilanie modelu danych (Power Pivot-a) danymi:
  • Źródła danych
   • Z aktywnego pliku (zakresy, tabele)
   • Z innych plików MS Excel
   • Z plików tekstowych (txt, csv)
   • Z baz danych (np. MS Access)
   • Dane z Power Query
    • Podstawowe źródła danych
    • Podstawowe porządkowanie i przetwarzanie danych
    • Ładowanie danych
 • Relacje między tabelami
  • Tworzenie relacji
  • Zarządzanie relacjami
 • Tworzenie nowych kolumn (wykorzystanie języka DAX)
  • Kolumny obliczeniowe
  • Pola obliczeniowe
  • Używanie funkcji DAX
  • Rodzaje funkcji DAX
 • Ładowanie modelu danych do tabeli przestawnej
  • Budowa tabeli przestawnej
   • Pola
   • Filtry
  • Grupowania i sumy częściowe
  • Wybór funkcji obliczającej tabele przestawne i zmiana sposobów pokazywania danych
  • Dzielenie tabeli przestawnej na arkusze
  • Odświeżanie tabeli przestawnej
  • Hity i triki
 • Wykresy przestawne
  • Układ wykresów
  • Filtrowanie wykresów
  • Hity i triki
 • Panele menadżerskie, Dashboard:
  • Idea paneli menadżerskich
  • Wykorzystanie tabel przestawnych
  • Wykorzystanie wykresów
  • Wykorzystanie fragmentatorów
  • Wykorzystanie osi czasów
  • Wykorzystanie innych narzędzi do wizualizacji danych
  • Układ panelu menadżerskiego