MS Excel - Power Query

Poziom:
-
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
8 h
  

 Wymagania: 

 • Dobra znajomość programu MS Excel
 • Zalecana umiejętność tworzenia tabel przestawnych 

Zagadnienia:

 • Wstęp
  • Omówienie narzędzia Power Query
  • Dostępność PQ w zależności od wersji MS Office
  • Zestaw narzędzi Power
 • Źródła danych (importowanie)
  • Z plików MS Excel
  • Z plików tekstowych (txt, csv)
  • Z baz danych (np. MS Access)
  • Pobieranie danych z Internetu
  • Omówienie innych źródeł
 • Łączenie danych z wielu źródeł (arkuszy / plików / folderów)
 • Typy danych i zarządzanie danymi:
  • Omówienie podstawowych typów danych
  • Zmiana typów danych
  • Sortowanie
  • Filtrowanie
 • Przekształcanie pobieranych danych
  • Usuwanie kolumn i wierszy
  • Tworzenie nazw kolumn oraz przesuwanie nazw kolumn z wierszy danych
  • Edycja nazw kolumn
  • Porządkowanie i przekształcanie danych w kolumnach
  • Wykonywanie funkcji na danych
 • Dodawanie nowych kolumn
  • Tworzenie kolumn z przykładów
  • Tworzenie kolumn niestandardowych
  • Tworzenie kolumn warunkowych (jeżeli)
  • Tworzenie kolumn na podstawie daty i czasu
  • Tworzenie kolumn na podstawie funkcji i obliczeń
 • Przekształcanie tabel „kolumnowych” na „wierszowe”
 • Ładowanie danych do MS Excel:
  • Ładowanie danych do tabel danych
  • Ładowanie danych do tabel przestawnych
  • Ładowanie danych do modeli danych (Power Pivot)
  • Tworzeni tylko połączeń
 • Odświeżanie danych
 • Duplikowanie zapytań