Analiza danych w MS Excel (Narzędzia Power BI)

Poziom:
Podstawowy
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
12/16 h

 Dla kogo szkolenie:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich którzy przetwarzają bardzo duże ilości danych (nawet ponad możliwości Excela, czyli ponad 1048576 rekordów)
 • Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich którzy wyciągają dane z różnych systemów, niekoniecznie spójnych z MS Excel, w celu ich analizy
 • Dla wszystkich osób które łączą dane z różnych źródeł, za pomocą funkcji typu WYSZUKAJ.PIONOWO i/lub procedur VBA (Makr) a chcą dowiedzieć się jak to robić inaczej i szybciej
 • Dla wszystkich którzy tworzą najróżniejsze wizualne prezentacje danych
 • Dla wszystkich osób które chcą się dowiedzieć jak w MS Excel zautomatyzować procesy analizy i prezentacji danych

 Opis szkolenia:

Podczas szkolenia dowiesz zaprezentowane zostaną sposoby obrabiania dużych zbiorów danych, często z systemów niespójnych z MS Excel, przechowywujących dane w innych formatach czy też w sposób rozporoszony. Kursanci dowiedzą się jak dane z wielu źródeł łączyć w jeden model danych, przeprowadzać jego analizę i prezentować dane w panelach menadżerskich (Dashboard). Główne narzędzia poznane na zajęciach:

 • Power Query – narzędzie służące do łączenia Excel-a z najróżniejszymi źródłami danych, przekształcania danych w prawidłowe formaty i ładowanie ich do modelu danych i/lub tabel w Excel i/lub bezpośrednio do tabel przestawnych.
 • Power Pivot – narzędzie służące do tworzenia modeli danych. Za pomocą Power Pivot można połączyć dane pochodzące z różnych źródeł (systemów, plików, tabel) za pomocą relacji w jeden zbiór (model) danych, po czym te dane można analizować w jednej wspólnej tabeli przestawnej.
 • Panel menadżerski (dashboard) – arkusz prezentacji wyników, łączący w wspólne działanie narzędzia analizy, wizualizacji danych i możliwości w prosty sposób ich przełączania. W tym celu w panelach wykorzystuje się najczęściej połączone tabele przestawne, wykresy, wykresy przebiegu w czasie, formatowania warunkowe, fragmentatory i osie czasu.
 • Uczestnik podczas szkolenia dowie się również jak zautomatyzować pracę za pomocą powyższych narzędzi, tzn. w momencie zmiany źródła nie trzeba wszystkiego tworzyć od nowa, wystarczy tylko ODŚWIEŻYĆ analizy.

 Co musisz umieć:

 • Swobodnie poruszać się po obszarze MS Excel
 • Umieć tworzyć podstawowe tabele przestawne
 • Umieć tworzyć podstawowe wykresy
 • Dobrze abyś umiał używać funkcji JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO
 • Dobrze abyś miał świadomość źródeł danych

Zagadnienia:

 • Wstęp:
  • Wprowadzenie do analizy
  • Metody prawidłowego tworzenia zbiorów danych do analiz
   • Normalizacja danych
   • Układy tabel danych
  • Poprawność danych
 • Nazwy:
  • Nazwy zakresów
  • Nazwy tabel
 • Pobieranie danych zewnętrznych Power Query:
  • Źródła danych (importowanie)
   • Z plików MS Excel
   • Z plików tekstowych (txt, csv)
   • Z baz danych (np. MS Access)
   • Pobieranie danych z Internetu
  • Łączenie danych z wielu źródeł (arkuszy / plików)
  • Edycja źródeł danych
   • Zarządzanie importowanymi kolumnami (edycja, usuwanie)
   • Dodawanie nowych kolumn
   • Porządkowanie i przekształcanie danych
 • Power Pivot (Budowanie modelu danych)
  • Relacje między tabelami (łączenie tabel)
   • Definicja relacji
   • Tworzenie i zarządzanie relacjami
  • Język DAX
 • Najważniejsze funkcje do analizy i zarządzania danymi
 • Wizualizacja danych:
  • Formatowanie warunkowe
   • Formatowanie komórek w zależności od zawartości
   • Formatowanie wierszy (formatowanie po formule)
  • Wykresy
   • Tworzenie i modyfikacja wykresów
   • Filtrowanie wykresów
   • Wykresy dynamiczne
   • Wykresy na osiach pomocniczych
   • Wykresy przebiegu w czasie (wykresy w komórkach)
 • Analiza danych za pomocą tabel przestawnych
  • Źródła danych do tabeli przestawnych
  • Sposoby budowania i modyfikacji tabel przestawnych
  • Sposoby wyświetlania i obliczania danych w tabelach przestawnych
  • Filtry i fragmentatory
  • Triki związane z tabelami przestawnymi
 • Tworzenie paneli menadżerskich, dashboard-ów
  • Elementy panelu
  • Wstawianie kilku tabel przestawnych w jeden panel
  • Łączenie tabel przestawnych za pomocą fragmentatorów
  • Wizualizacja danych na wykresach
  • Sztuczki i triki

W ramach zajęć otrzymujesz
 • Materiały szkoleniowe (skrypt w wersji PDF)
 • Pliki z ćwiczeniami omawianymi podczas zajęć
 • Certyfikat uczestnictwa w module (PDF)
 • Nieograniczone czasowo konsultacje trenerskie (e-mail)

Trenerzy prowadzący zajęcia
 • Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu MS Office
 • Posiadacze licznych certyfikatów zawodowych i potwierdzających kompetencje
 • Praktycy i twórcy wielu autorskich rozwiązań wspomagających pracę biurową

Szkolenie w wersji on-line, co musisz wiedzieć
 • Szkolenie jest realizowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania do wideokonferencji, umożliwiającego:
  • Komunikację głosową
  • Przesyłanie obrazu z kamery
  • Udostępniania obrazu (ekranu) przez każdego z uczestników spotkania
  • Możliwość przekazania dostępu do ekranu trenerowi
 • Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebujesz:
  • Komputera z stałym dostępem do internetu
  • Mikrofon i głośnik (wbudowane w większości laptopów)
  • Kamery, jeżeli chcesz udostępniać swój obraz (wbudowana w większości laptopów)
  • Oprogramowania MS Office 2013 lub nowszego
  • Oprogramowania do wideokonferencji (w przypadku potrzeby instalacji, służymy pomocą)