MS Excel - poziom zaawansowany

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
 

 Wymagania:

 • Podstawowa znajomość obsługi programu MS Excel 

Zagadnienia:

 • Adresy (względne, bezwzględne i mieszane)
 • Tworzenie tabel danych („baz danych”)
 • Nazwy komórek i zakresów
  • Nadawanie nazw
  • Zakres nazw
  • Wykorzystanie nazw
 • Funkcje:
  • Wyszukujące (zagnieżdżona jeżeli, wyszukaj, wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, wyszukiwanie krzyżowe w oparciu o indeks i podaj.pozycję)
  • Tekstowe (prawy, lewy, fragment.tekstu, szukaj.tekst, porównaj…)
  • Logiczne (lub, oraz, jeżeli)
  • Matematyczne
  • Statystyczne
  • Informacyjne (czy.błąd, czy.bł, czy.brak)
  • Zagnieżdżanie funkcji
  • Wprowadzenie do funkcji tablicowych
 • Poprawność danych
  • Tworzenie reguł poprawności danych
  • Tworzenie list rozwijanych
  • Tworzenie reguł z wykorzystaniem funkcji i formuł
 • Formatowanie warunkowe:
  • Formatowanie z wykorzystaniem formuł i funkcji
 • Sortowanie pionowe i poziome
 • Zaawansowane filtrowanie danych
 • Ochrona:
  • Pliku
  • Skoroszytu
  • Arkusza
 • Dane zewnętrzne:
  • Import danych
  • Wprowadzenie do Power Query
   • Źródła danych
   • Podstawowe przekształcanie danych
   • Odświeżanie ręczne i automatyczne
 • Wykresy:
  • Metody tworzenia i szybkiego formatowania wykresów, szablony wykresów
  • Różne rodzaje danych i wielkości danych na jednym wykresie
  • Analizy: linie trendów, średnie ruchome, słupki błędów
  • Wykresy dynamiczne – zakresy dynamiczne
  • Wykresy w komórkach
 • Tabele przestawne
  • Tabele z Excela i zewnętrznych źródeł danych
  • Budowa tabel przestawnych
   • Filtry
   • Kolumny
   • Wiersze
   • Wartości
  • Filtrowanie, Sortowanie, Grupowanie
  • Fragmentatory i oś-ie czasu
  • Modele danych – łączenie i konsolidacja danych
  • Dzielenie tabel – strony filtru raportu
  • Przykłady analiz i użycie tabel przestawnych
  • Wykresy przestawne
 • Wprowadzenie do tworzenia paneli menadżerskich (Dashboard)
  • Zawartość panelu menadżerskiego
  • Używanie wielu tabel przestawnych w jednym panelu
  • Filtrowanie wielu tabel za pomocą fragmentatorów
  • Wizualizacja danych w panelach menadżerskich
 • Wprowadzenie do Makr i VBA