MS Excel - poziom średnio zaawansowany

Poziom:
Średnio zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h 

 Wymagania:

 • Podstawowa znajomość obsługi programu MS Excel

Zagadnienia:

 • Autouzupełnianie
 • Nazwy
  • Nadawanie nazw
  • Zakres nazw
  • Wykorzystanie nazw
 • Funkcje:
  • Logiczne (jeżeli, zagnieżdżanie funkcji jeżeli)
  • Wyszukujące (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo)
  • Tekstowe (prawy, lewy, fragment.tekstu)
  • Matematyczne i statystyczne (licz.jeżeli, suma.jeżeli)
 • Poprawność danych
  • Tworzenie reguł poprawności danych
  • Tworzenie list rozwijanych
 • Formatowanie warunkowe
  • Formatowanie komórki
  • Formatowanie wiersza i kolumny
 • Sortowanie
 • Filtrowanie
  • Autofiltr
 • Konsolidacja
 • Tekst jako kolumny
 • Ochrona:
  • Pliku
  • Skoroszytu
  • Arkusza
 • Sumy częściowe
 • Grupowanie kolumn i wierszy
 • Tworzenie i formatowanie wykresów
  • Zastosowanie różnych typów wykresów
  • Układy wykresów
  • Właściwości wykresów
 • Tabele przestawne
  • Układy i pola tabel przestawnych
  • Filtrowania i sortowania w tabelach przestawnych
  • Szczegóły obliczeń
  • Sposoby obliczania i wyświetlania danych
  • Pola i elementy obliczeniowe
  • Opcje i narzędzia tabel przestawnych
 • Wykresy przestawne