MS Excel - poziom podstawowy

Poziom:
Podstawowy
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
16 h
  

 Wymagania:

 • Podstawy obsługi komputera

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie
 • Interfejs - praca oraz optymalizacja do własnych potrzeb
 • Otwieranie i zapisywanie pliku (formaty plików)
 • Poruszanie się po obszarze roboczym
 • Wpisywanie, edycja i usuwanie danych
 • Komórki, wiersze, kolumny:
  • Tworzenie nowych
  • Usuwanie
  • Kopiowanie, wycinanie, wklejanie, wklej specjalne
  • Ukrywanie
 • Formatowanie komórek:
  • Czcionka (style, kolory, rozmiary, efekty, podkreślenia)
  • Liczby (ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, data, czas, naukowe, tekstowe, procentowe, tekstowe, specjale)
  • Wyrównanie
  • Obramowanie
  • Wypełnienie
 • Autouzupełnianie
 • Serie danych (liczby, daty, serie specjalne)
 • Symbole
 • Praca z arkuszami
 • Tworzenie tabel
 • Listy
 • Proste formuły z wykorzystaniem operatorów arytmetycznych
 • Adresy względne, bezwzględne i mieszane
 • Podstawowe funkcje (suma, średnia, min, max, ile.liczb, min.k, max.k, jeżeli)
 • Sortowanie danych
 • Filtrowanie danych
 • Tworzenie i formatowanie wykresów
 • Ustawienia strony
 • Nagłówki i stopki
 • Drukowanie
 • Ochrona:
  • Pliku
  • Skoroszytu
  • Arkusza