AutoCAD Advanced

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem stacjonarnie lub on-line
Czas:
16 h
 

 


 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły pierwszy stopień szkolenia (Primary) oraz dla użytkowników posiadających doświadczenie w korzystaniu z narzędzia AutoCAD, pozwalającego na sprawne używanie podstawowych poleceń. Podczas szkolenia uczestnik poznaje zaawansowane funkcje i narzędzia, uczy się jak integrować aplikację z zewnętrznymi odnośnikami oraz poznaje funkcjonalność obszaru Papieru/Układu

Wymagania

 • Znajomość programu AutoCAD ma poziomie podstawowym (minimum 200 godzin pracy z programem).

Zagadnienia:

 • Interfejs programu AutoCAD – karty, panele, menu rozwijalne, zakładki plików, przełączniki stanu, pasek szybkiego dostępu, praca z plikami, obszary robocze, główne ustawienia.
 • Rysowanie podstawowych obiektów: linie, łuki, okręgi, polilinie, punkty.
 • Nawigacja w obszarze modelu: powiększanie, zmniejszanie, przesuwanie.
 • Rysowanie precyzyjne – określanie współrzędnych względnych i bezwzględnych w układzie kartezjańskim oraz biegunowym, korzystanie z trybów znajdowania punktów charakterystycznych (lokalizacja chwilowa i stała). Metody selekcji obiektów.
 • Tryb ortogonalny, korzystanie z siatki i skoku, tryb odsunięcia względnego OD.
 • Podstawowe operacje w zakresie zmiany położenia obiektów: przesuwanie, obracanie, kopiowanie, kopia równoległa, wymazywanie, lustro, kopia szykiem.
 • Polecenia edycyjne modyfikujące obiekty: skalowanie, ucinanie, wydłużanie, zaokrąglanie, fazowanie, przerywanie, rozciąganie, rozbijanie, łączenie.
 • Mechanizm śledzenia lokalizacji.
 • Praca z warstwami: tworzenie, modyfikacja właściwości warstw, stany warstw, szablon rysunku z warstwami.
 • Właściwości obiektów, zmiana właściwości w listach rozwijalnych i w palecie właściwości.
 • Kreskowanie: ustawienia i opcje kreskowania.
 • Wymiarowanie, podstawowe polecenia wymiarowania: wymiar linowy, wyrównany, promienia, średnicy, długości łuku, kontynuacja wymiarowania (szeregowa i od bazy), definiowanie własnego stylu wymiarowania.
 • Ustawienia wydruku oraz wydruk z przestrzeni modelu.

W ramach zajęć otrzymujesz
 • Materiały szkoleniowe (skrypt w wersji PDF)
 • Pliki z ćwiczeniami omawianymi podczas zajęć
 • Certyfikat uczestnictwa w module (PDF)
 • Nieograniczone czasowo konsultacje trenerskie (e-mail)

Trenerzy prowadzący zajęcia
 • Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu MS Office
 • Posiadacze licznych certyfikatów zawodowych i potwierdzających kompetencje
 • Praktycy i twórcy wielu autorskich rozwiązań wspomagających pracę biurową

Szkolenie w wersji on-line, co musisz wiedzieć
 • Szkolenie jest realizowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania do wideokonferencji, umożliwiającego:
  • Komunikację głosową
  • Przesyłanie obrazu z kamery
  • Udostępniania obrazu (ekranu) przez każdego z uczestników spotkania
  • Możliwość przekazania dostępu do ekranu trenerowi
 • Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebujesz:
  • Komputera z stałym dostępem do internetu
  • Mikrofon i głośnik (wbudowane w większości laptopów)
  • Kamery, jeżeli chcesz udostępniać swój obraz (wbudowana w większości laptopów)
  • Oprogramowania AutoCAD zainstalowane na komuterze
  • Oprogramowania do wideokonferencji (w przypadku potrzeby instalacji, służymy pomocą)