Moduł 4 Access: Kwerendy – obliczające i analizujące dane

Poziom trudności:
★ ★ ★ ☆ ☆
Forma zajęć:
Zajęcia on-line z trenerem
Czas:
4 h
 

 


Moduł poświęcony jest wprowadzeniu do kwerend – obiektu służącego do „wyciągania” danych z tabel po określonych kryteriach (warunkach).

Podczas zajęcia zostaną przedstawione metody tworzenia kwerend w widoku projektu, metody tworzenia pojedynczych kryteriów jak i wielokrotnie złożonych. Uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć kryteria „parametryczne” oraz za pomocą funkcji. 

co już należy umieć aby uczestniczyć w tym module

 • Znać podstawy idei baz danych (wiedzę możesz uzupełnić w Module 1)
 • Umiejętność tworzenia tabel danych (wiedzę możesz uzupełnić w Module 1)
 • Znać metody tworzenia relacyjnych tabel danych (wiedzę możesz uzupełnić w Module 2)
 • Umiejętność używania podstawowych kwerend wybierających (wiedzę możesz uzupełnić w Module 3)

czego można się nauczyć

 • Tworzenia pól obliczeniowych w kwerendach
 • Wykorzystania w obliczeniach funkcji
 • Tworzenia obliczeń pomiędzy tabelami
 • Tworzenie kwerend sumujących i agregujących dane
 • Tworzenie kwerend krzyżowych
 • Możliwości tworzenia tabel przestawnych w MS Excel na podstawie danych z bazy

co będzie realizowane w trakcie tego modułu

 • Kwerendy obliczeniowe:
  • Tworzenie nowych pól w kwerendach
  • Wykonywanie działań arytmetycznych w kwerendach
  • Używanie funkcji
 • Kwerendy obliczeniowe pomiędzy tabelami relacyjnymi
  • Tworzenie kwerendy pobierającej dane z wielu tabel
  • Działania na polach z wielu tabel
 • Analiza danych w MS Access
  • Kwerendy sumujące i agregujące
  • Kwerendy krzyżowe
 • Tworzenie tabel przestawnych w MS Excel na podstawie danych z baz Access

W ramach zajęć otrzymujesz
 • Materiały szkoleniowe (skrypt w wersji PDF)
 • Pliki z ćwiczeniami omawianymi podczas zajęć
 • Certyfikat uczestnictwa w module (PDF)
 • Nieograniczone czasowo konsultacje trenerskie (e-mail)

Trenerzy prowadzący zajęcia
 • Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu MS Office
 • Posiadacze licznych certyfikatów zawodowych i potwierdzających kompetencje
 • Praktycy i twórcy wielu autorskich rozwiązań wspomagających pracę biurową

Szkolenie w wersji on-line, co musisz wiedzieć
 • Szkolenie jest realizowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania do wideokonferencji, umożliwiającego:
  • Komunikację głosową
  • Przesyłanie obrazu z kamery
  • Udostępniania obrazu (ekranu) przez każdego z uczestników spotkania
  • Możliwość przekazania dostępu do ekranu trenerowi
 • Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebujesz:
  • Komputera z stałym dostępem do internetu
  • Mikrofon i głośnik (wbudowane w większości laptopów)
  • Kamery, jeżeli chcesz udostępniać swój obraz (wbudowana w większości laptopów)
  • Oprogramowanie MS Office 2013 lub nowsze
  • Oprogramowania do wideokonferencji (w przypadku potrzeby instalacji, służymy pomocą)