Moduł 1 Access: Bazy danych i tabele danych

Poziom trudności:
☆ ☆ ☆ ☆
Forma zajęć:
Zajęcia on-line z trenerem
Czas:
4 h
 

 


Moduł pierwszy jest jednocześnie najprostszym ale i najważniejszym modułem MS Access. Każdy kto chce poznać MS Access, musi rozpocząć swoją ścieżkę szkoleń od poznania zasad tworzenia tabel danych, ich właściwości i ustawień.

Moduł poświęcony jest poznaniu najważniejszego, podstawowego obiektu bazy danych, czyli tabel przechowujących dane na których w kolejnych etapach pracujemy.

 

co już należy umieć aby uczestniczyć w tym module

 • Znać podstawy idei baz danych
 • Umiejętność podstawowej obsługi MS Excel (nie wymagane, ale wskazane)

czego można się nauczyć

 • Podstawowe informacje związane z bazami danych.
 • Access jako przykład relacyjnej bazy danych (teoria).
 • Obsługa interfejsu MS Access.
 • Tworzenie baz danych.
 • Tabele danych:
  • Tworzenie tabeli danych (projekt tabeli).
  • Klucze podstawowe, właściwości pól tabeli.
  • Rodzaje pól danych (tekstowe, liczbowe, daty, załączniki, obliczeniowe itp.)
  • Właściwości pól danych (rozmiar, reguły, wymagania)
  • Modyfikacja tabeli danych.
  • Dodawanie, edytowanie i usuwanie danych z tabeli danych.
  • Operacje na tabelach (sortowanie, filtrowanie).

co będzie realizowane w trakcie tego modułu

 • Zasad tworzenia baz danych
 • Zasad jakimi należy kierować się przy tworzeniu nazw tabel i nazw kolumn w tabelach
 • Zasad tworzenia spójnych tabel danych
 • Rodzajów pól danych
 • Praktycznego zastosowania właściwości pól danych
 • Tworzenia reguł sprawdzania danych wprowadzanych przez użytkownika
 • Idei używania klucza podstawowego
 • Metod tworzenia „list rozwijalnych” w polach

W ramach zajęć otrzymujesz
 • Materiały szkoleniowe (skrypt w wersji PDF)
 • Pliki z ćwiczeniami omawianymi podczas zajęć
 • Certyfikat uczestnictwa w module (PDF)
 • Nieograniczone czasowo konsultacje trenerskie (e-mail)

Trenerzy prowadzący zajęcia
 • Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu MS Office
 • Posiadacze licznych certyfikatów zawodowych i potwierdzających kompetencje
 • Praktycy i twórcy wielu autorskich rozwiązań wspomagających pracę biurową

Szkolenie w wersji on-line, co musisz wiedzieć
 • Szkolenie jest realizowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania do wideokonferencji, umożliwiającego:
  • Komunikację głosową
  • Przesyłanie obrazu z kamery
  • Udostępniania obrazu (ekranu) przez każdego z uczestników spotkania
  • Możliwość przekazania dostępu do ekranu trenerowi
 • Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebujesz:
  • Komputera z stałym dostępem do internetu
  • Mikrofon i głośnik (wbudowane w większości laptopów)
  • Kamery, jeżeli chcesz udostępniać swój obraz (wbudowana w większości laptopów)
  • Oprogramowanie MS Office 2013 lub nowsze
  • Oprogramowania do wideokonferencji (w przypadku potrzeby instalacji, służymy pomocą)