Moduł 5 Excel: Wprowadzenie do najważniejszych funkcji

Poziom trudności:
★ ★ ★ ☆ ☆
Forma zajęć:
Zajęcia on-line z trenerem
Czas:
4 h
 

 


Dzięki modułowi dowiesz się jak używać najważniejszych funkcji MS Excel, do których niewątpliwie należą funkcja JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO, LICZ.JEŻELI i SUMA.JEŻELI. Dzięki tym funkcjom będziesz mógł zautomatyzować swoją pracę w programie. Funkcja JEŻELI umożliwi automatyczne wstawianie odpowiednich wartości w tabele w zależności od postawionego warunku, a dzięki funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO dowiesz się jak łączyć dane z tabel w jedną. Ponadto dowiesz się jak w szybki i prosty sposób zliczać i sumować elementy tabeli po wybranych kryteriach, co zapewniają funkcje LICZ.JEŻELI i SUMA.JEŻELI.

co już należy umieć aby uczestniczyć w tym module

 • podstawy obsługi programu MS Excel (możliwość uzupełnienia braków w trakcie Modułu 1)
 • Prawidłowo adresować komórki za pomocą $ (możliwość uzupełnienia braków w trakcie Modułu 2)
 • Sposoby tworzenia i wykorzystania Nazw i narzędzi Tabel w adresowaniu komórek (możliwość uzupełnienia braków w trakcie Modułu 2)

czego można się nauczyć

 • Prawidłowego używania najważniejszych funkcji MS Excel
 • Tworzenia tabel z automatycznymi wyliczeniami wartości itp.
 • Wyszukiwania danych na podstawie jednego kryterium
 • Łączenia danych z dwóch i więcej tabel w jedną
 • Prostych analiz danych za pomocą zliczania ilości wystąpień w tabelach i sumowania wartości w tabelach dla zadanego kryterium

co będzie realizowane w trakcie tego modułu

 • Używanie funkcji za pomocą opcji: Wstaw funkcję
 • Tworzenie funkcji ręcznie w komórkach
 • Funkcja LICZ.JEŻELI – zliczanie ilości wystąpień w tabeli dla podanego kryterium
 • Funkcja SUMA.JEZELI – sumowanie wartości w tabeli dla podanego kryterium
 • Funkcja JEŻELI:
  • Wprowadzenie do logiki funkcji JEŻELI
  • Używanie pojedynczych funkcji JEŻELI
  • Podstawowe zagnieżdżanie funkcji JEŻELI
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Wady i zalety funkcji
  • Prawidłowe odwołania i adresowania w funkcji
  • Wyszukiwanie dokładnie dopasowanych wartości
  • Wyszukiwanie wartości w przedziałach (przybliżone dopasowanie)

W ramach zajęć otrzymujesz
 • Materiały szkoleniowe (skrypt w wersji PDF)
 • Pliki z ćwiczeniami omawianymi podczas zajęć
 • Certyfikat uczestnictwa w module (PDF)
 • Nieograniczone czasowo konsultacje trenerskie (e-mail)

Trenerzy prowadzący zajęcia
 • Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu MS Office
 • Posiadacze licznych certyfikatów zawodowych i potwierdzających kompetencje
 • Praktycy i twórcy wielu autorskich rozwiązań wspomagających pracę biurową

Szkolenie w wersji on-line, co musisz wiedzieć
 • Szkolenie jest realizowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania do wideokonferencji, umożliwiającego:
  • Komunikację głosową
  • Przesyłanie obrazu z kamery
  • Udostępniania obrazu (ekranu) przez każdego z uczestników spotkania
  • Możliwość przekazania dostępu do ekranu trenerowi
 • Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebujesz:
  • Komputera z stałym dostępem do internetu
  • Mikrofon i głośnik (wbudowane w większości laptopów)
  • Kamery, jeżeli chcesz udostępniać swój obraz (wbudowana w większości laptopów)
  • Oprogramowania MS Office 2013 lub nowszego
  • Oprogramowania do wideokonferencji (w przypadku potrzeby instalacji, służymy pomocą)