Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski (Wielkopolskie)

O projekcie
 
Projekt „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08. Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.
 
Celem projektu „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” jest wzrost kompetencji cyfrowych wśród 630 osób (347K; 283M) dorosłych w wieku aktywności zawodowej (powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach (315 osób) i starszych powyżej 50 roku życia (315 osób), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, które uczą się, pracują lub zamieszkują w woj. wielkopolskim, w szczególności z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez udział w szkoleniach TIK, zakończonych zewnętrznym egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zgodnych z ramą DIGCOMP, który zda minimum 80 % Uczestników, do końca 10.2021 r.
 
Zapraszamy na stronę projektu: www.kompetencje-ict.pl